หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง > พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.62
longitude :  100.07
รายละเอียด :  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่เรียกกันว่า ?พระสี่มุมเมือง? เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้และ ปูชนียวัตถุคู่เมืองของพัทลุง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุขบนถนนราเมศวร์ บริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากลางจังหวัดกับศาลจังหวัดพัทลุง เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปางสมาธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน โปรดเกล้าฯพระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2511
การเดินทาง :  จากแยกเอเชียมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองพัทลุง ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :334