หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > พร้าว > วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง
วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.08
longitude :  99.17
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนตำบลโหล่งขอดเคารพนับถือมีพิธีสำคัญสรงน้ำพระธาตุประเพณีเดือน เก้า และสลากภัตร
การเดินทาง :  จากอำเมืองเชียงใหม่ มายังเส้นทาง ถนนสันทราย- พร้าว ถึงตำบลโหล่งขอด เข้ามายังถนนบ้านป่าห้า ประมาณ 1 กิโลเมตรถึงวันพระธาตุ

จำนวนผู้เข้าชม :784