วัดบ้านท่าไห

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านท่าไห
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.30
longitude :  104.60
รายละเอียด :  เป็นวัดประจำตำบลท่าไห ภายในมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านท่าไห เป็นศูนย์ยึ่ดรวมจิตใจของชาวตำบลท่าไห
การเดินทาง :  ห่างจาก อบต.ท่าไห 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :549