จุดชมวิว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ในเตา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดชมวิวและชมทะเลหมอก
การเดินทาง :  เดินเท้า ระยะทาง 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :75