น้ำตกลัดดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกลัดดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.ปากแจ่ม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.78
longitude :  99.63
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ ม.2 บ้านลำแพะ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง น้ำตกเขาลัดดา มีทั้งหมด 7 ชั้น มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 810 เมตร สภาพปัจจุบันยังคงมีความสมบูรณ์อยู่มาก สายน้ำจะไหลจากหน้าผาสูงชัน เส้นทางที่จะขึ้นไปยังน้ำตกชั้นต่อไป เป็นลักษณะของการปีนเขา เพราะมีความลาดชันมาก
การเดินทาง :  จากตัวเมืองห้วยยอดถึงน้ำตกเขาลัดดา ประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทาง สามารถเดินทางด้วยรถยนต์เข้าถึงบริเวณน้ำตกเขาลัดดา

จำนวนผู้เข้าชม :304