เกาะขาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะขาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านปากบางสะกอม ห่างจากชายหาดสะกอม (เขาล้อน) 3.5 กิโลเมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะของเกาะขามมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มีต้นไม้เป็นป่าทึบบนเกาะ มีแนวปะการังที่สวยงามอยู่รอบๆเกาะ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพันธุ์ปลา หายากหลายชนิด เช่น ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อปากยาว ปลาเขียวพระอินทร์ ปลาโลมา เป็นต้น เหมาะกับการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง
การเดินทาง :  ใช้เวลาในการเดินทางจากหาดสะกอม (เขาล้อน) ด้วยเรือประมง ประมาณ 20 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :343