วัดพระธาตุแม่เจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุแม่เจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.18
longitude :  99.50
รายละเอียด :  วัดพระธาตุแม่เจดีย์ซึ่งวัดพระธาตุแม่เจดีย์นั้นได้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 1583 โดยพระเจ้าอโนรชามังเซ่งกษัตริย์แห่งพม่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพ สักการบูชา ของประชาชนใน อำเภอเวียงป่าเป้าในปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาพระครู ไพบูรลฑ์พัฒนาภิรักษ์ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม สถานที่แห่งนี้และได้ลงมือพัฒนาพื้นที่และ ทำ การ บูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุแม่เจดีย์และองค์พระธาตุเจ้าครูบาศรีวิชัย ให้มีสภาพคงเดิม และได้สร้างศาสนาสถานต่างๆ เช่น วิหาร ศาสนาเอนกประสงค์เช่น กุฏิ เป็นต้น ส่วนบริเวณ รอบๆ วัดพระธาตุแม่เจดีย์มีอ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมาอยู่บริเวณรอบ วัดได้มีการปรับปรุงสถานที่ ให้เป็น แหล่ง ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์พันธุ์ปลา ทำให้เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยว ชอบมาพักผ่อนเป็นที่รู้จัก ไปแพร่หลายในอำเภอเวียงป่าเป้า
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ บ้านแม่เจดีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :601