วัดสันตินิคม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสันตินิคม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 บ้านสันป่าสัก ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054274512
latitude :  18.23
longitude :  99.35
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
การเดินทาง :  ตามเส้นทาง หมายเลขทางหลวงชนบท 4007

จำนวนผู้เข้าชม :545