น้ำตกน้ำเค็ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกน้ำเค็ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.ทุ่งค่าย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?น้ำตกน้ำเค็ม? ว่า ?สายนบยักษ์? ซึ่งหมายถึงทำนบที่มีขนาดใหญ่ และเกิดขึ้นตามธรรมชาติมานานแล้ว โดยในช่วงน้ำทะเลขึ้น ก็จะหนุนน้ำเค็มจากแม่น้ำปะเหลียน ไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณน้ำตกทั้งหมดจนมองไม่เห็นอะไรเลย แต่เมื่อถึงช่วงน้ำทะเลลง โดยเฉพาะระหว่าง 14-15 ค่ำ หรือ 1-2 ค่ำ ในเวลา 06.00-08.00 น. และเวลา 17.00-18.00 น. ก็จะมีน้ำจำนวนมากไหลผ่านโขดหินอย่างชัดเจน ทำให้แลเห็นเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก แต่แตกต่างไปจากน้ำตกอื่นๆ เนื่องจากเป็นน้ำเค็ม มิใช่น้ำจืด
การเดินทาง :  น้ำตกน้ำเค็ม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย เขตทะเลกันตัง เป็นแนวโขดหิน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ?นบยักษ์? เมื่อพ้นระยะเวลาช่วงน้ำขึ้นสูงสุด และน้ำเริ่มลง จะเกิดปรากฏการณ์น้ำตกจากแนวโขดหินดังกล่าวขึ้นกลางทะเล และบริเวณดังกล่าวยังมีเกาะซึ่งเป็นเนินทรายมีธรรมชาติที่สวยงามสามารถเดินต่อไปได้ถึงแนวป่าชายเลน

จำนวนผู้เข้าชม :339