อ่างเก็บน้ำลำพันชาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำลำพันชาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านดานเม็ก ม.12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.00
longitude :  103.49
รายละเอียด :  เป็นเอ็บน้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่ ธรรมชาติสวยงาม น่าเที่ยว
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ถึงพื้นที่ได้สองเส้นทาง 1. เส้นทาง อ.วังสามหมอ-อ.วาริชภูมิ 2. เส้นทางบ้านดานเม็ก

จำนวนผู้เข้าชม :345