แก่งคันสูง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งคันสูง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านคันสูง หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แก่งคันสูง บ้านคันสูง เป็นแก่งหินตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขง ติดชายแดนไทย-ลาว ห่างจากตัวอำเภอไปทางใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร ลักษณะเป็นร่องหินเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลาหลายพันปี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปชมความสวยงามของแก่งนี้เป็นจำนวนมาก
การเดินทาง :  ห่างจากตัวอำเภอไปทางใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :373