ผานางแอ่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผานางแอ่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหินเกิ้ง ม.4 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.89
longitude :  104.92
รายละเอียด :  เป็นลักษณะเขาหินปูนซึ่งเชื่อว่าแต่ก่อนสถานที่แห่งนี้เคยเป็นทะเล ถูกกัดเซาะจนทำให้มีลักษณะต่างๆ
การเดินทาง :  ถนนอรุณประเสริฐ หมายเลข 202 กิโลเมตรที่ 95 เลี้ยวบ้านสามแยก-หินเกิ้ง ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :376