บ่อน้ำพุร้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำพุร้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่อุมลอง ม.8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถนที่ท่องเที่ยยที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถแช่น้ำพุร้อนได้ มีสถานที่พัก
การเดินทาง :  โดยเดินทางผ่านหมู่ที่ 8 บ้านป่ากล้วย

จำนวนผู้เข้าชม :496