วัดใหม่สี่หมื่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหม่สี่หมื่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่ บ้านสี่หมื่น 75 หมู่ 1 ตำบล สี่หมื่น อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 22 กันยายน พ.ศ.2470 วัดใหม่สี่หมื่น ตั้งอยู่ที่ บ้านสี่หมื่น 75 หมู่ 1 ตำบล สี่หมื่น อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70130
การเดินทาง :  จากแยกบางนกแขวก สมุทรสงคราม มุ่งสู่จังหวัดราชบุรี วัดอยู่ซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :326