วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลแสงภา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติ วัดศรีโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ที่บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่สร้างมาพร้อมกับ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว ชุมชนหมู่บ้านแสงภา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปีแล้ว ผู้ริเริ่มเข้ามาตั้งรกรากเป็นนายพรานชื่อ เซียงภา ข้ามมาจากฝั่งลาว (ประเทศสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว) เข้ามาล่าสัตว์ เมื่อพบทำเลเหมาะสมจึงได้ชักชวนชาวบ้านคนอื่นๆ เข้ามาตั้งบ้านเรือน แล้วตั้งชื่อว่าบ้านเซียงภา ต่อมาจึงเพี้ยนเป็น แสงภา และสร้างวัดศรีโพธิ์ชัยขึ้นเป็นที่สักการะและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน สถานที่น่าสนใจ พระอุโบสถ นมัสการหลวงพ่อเพชร และชมพระอุโบสถ ที่มีลักษณะของพระอุโบสถ์คล้ายวัดเชียงของเมืองหลวงพระบางประเทศลาว สถาปัตยกรรมในจังหวัดเลยที่สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.๒๑๙๗ ปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา ศิลปะล้านช้างและศิลปะจีน ภายนอกอาคาร เช่นส่วนหน้าบัน คันทวย มักจะตกแต่งด้วยการสลักลายเป็นลายก้านขด กระหนก นาคเคล้า ภาพรามเกียรติ์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เทวดาประจำปีนักษัตร และสัตว์จำพวกสิงห์ กระรอก นกไต่และเกาะไปตาเถาว์ลายผสมกับ ลายเก๋งจีน วิหารจำลองในวัดศรีโพธิ์ชัย วิหารจำลองสร้างขึ้นตามคติการสร้างอาคารถวายวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา แต่ผู้สร้างมีทุนทรัพย์น้อย จึงสร้างอาคารจำลองถวายแทน รูปแบบของวิหารจำลองมักลอกเลียนแบบอาคารของจริงที่สร้างในสมัยนั้น ตกแต่งด้วยการสลักลวดลาย ฉลุปิดทองตามส่วนสำคัญ ได้แก่ หน้าบัน ซุ้มประตู หน้าต่าง คันทวย หัวเสา เครื่องสูงจำลอง เครื่องสูงจำลอง ประกอบไปด้วยมงกุฎ บังสูรย์ บังแทรก จามร และธารพระกร ทำจากไม้ เขียนลายรดน้ำบนพื้นรักสีดำหรือแดง ปิดทอง และแกะสลักเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ห้าพระองค์ มักจะทำเป็น ๒ ชุด นำไปตั้งข้างฐานชุกชีที่ตั้งพระประธานในวิหารหรืออุโบสถ ข้างละชุด ที่สำคัญได้แก่ เครื่องสูงจำลองวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง และวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว พระพุทธรูปปางประทานอภัย ชนิดไม้ประดับกระจก เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ? ๒๕ ฐานสูง ๑๙๗ เซนติเมตร สูง ๖๖.๕ เซนติเมตร ฐานรองรับสูง ๖๒ เซนติเมตร กว้าง ๓๖.๕ เซนติเมตร
การเดินทาง :  มาจากทางด่านซ้าย ขึ้นมาผ่านอำเภอนาแห้ว ตรงมาร่อยๆ จนถึงบ้านแสงภา-หัวนา จะเห็นวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา อยู่ฝั่งซ้าย

จำนวนผู้เข้าชม :498