ผาเสวยภูพาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาเสวยภูพาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตอุทยานภูพาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043840726
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ผาเสวยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลผาเสวย สามารถชมวิว ทิวทัศน์ ของภูพานได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ในคราวเสด็จภาตอิสาน
การเดินทาง :  ถนนสายสมเด็จ-สกลนคร จากอำเภอสมเด็จ ถึงจุดชมวิวผาเสวยประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :348