วัดม่วงขุม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดม่วงขุม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลเมืองพาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.55
longitude :  99.74
รายละเอียด :  วัดม่วงชุม ได้สร้างขึ้นเป็นวัดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2440 นำโดยนายโพมี่หรือนายพรหมมินทร์ สมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่ามะม่วงจึงเรียกว่า ?วัดม่วงชุม? ที่ตั้งวัดด้านทิศเหนือติดกับถนนสุขาภิบาล 9 ด้านทิศใต้ติดกับถนนสุขาภิบาล 11 ด้านทิศตะวันออกติดกับถนนสุขาภิบาล 7 มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 21517 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2478 หลังตลาดพาน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ถาวรวัตถุและปูชนียสถานภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ ศาลาสามัคคีธรรม ศาลาการเปรียญ กุฏิที่พักสงฆ์ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพุทธรูปปางธรรมจักร เป็นต้น ม่วงชุมเดิมเป็นวัดพม่าหรือที่ชาวบ้านเรียกกันวัดม่าน ต่อมาปีพุทธศักราช 2489 เมื่อเจ้าอาวาสสว่างลงคณะศรัทธานำโดยนายวิมล นางคำหล้า สุวรรณอาสน์ ได้ไปนิมนต์พระวิจินดา ซึ่งเป็นพระไทยใหญ่จากวัดพระเจ้าระแข่ง อำเภอท่าขี้เหล็ก จังหวัดเชียงตุง มาเป็นเจ้าอาวาส จากนั้นหนานวิจินดาได้นำคณะศรัทธาไปนิมนต์พระสุจินดา สุมังคโล จากวัดพระเจ้าแข่งมาเป็นเจ้าอาวาส วัดม่วงชุมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2530
การเดินทาง :  เดินทางเข้าเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน ผ่านหลังตลาดอำเภอพาน เลี้ยวเข้าถนนเทศบาล9 ประมาณ 300 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :880