เขื่อนลำนางรอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนลำนางรอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ในเขตบ้านโนนดินแดง ห่างจากอนุสาวรีย์เราสู้ประมาณ 1 กม. ก่อนถึงอนุสาวรีย์จะพบทางแยกเข้าไปทางซ้าย เป็นลักษณะเขื่อนดินฐานคอนกรีต มีถนนลาดยางบนสันเขื่อนเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านตัวอย่างหมู่บ้านพัฒนาหนองตาเยาว์และหนองหว้า ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดน ประมาณ 20 กม.เท่านั้น ที่สันเขื่อนมีหินลอย (หินภูเขาไฟอีกชนิดหนึ่ง) เป็นก้อนและแผ่น สีสันแบ่งกันเป็นชั้นๆสวย งาม ซึ่งได้นำออกไปกองไว้กันน้ำเซาะสันเขื่อน และใกล้กับเขื่อนลำนางรองนี้มีเขื่อนคลองมะนาวซึ่งมีขนาด เล็กกว่า แต่ก็สวยงามสงบเงียบ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวบุรีรัมย์อีกแห่งหนึ่ง เขื่อนลำนางรอง ก่อสร้างเพื่อปิดกั้นลำนางรองที่บ้านโนนดินแดง เป็นเขื่อนดินสูง 23 เมตร สันเขื่อนยาว 1,500 เมตร เก็บน้ำได้ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มสร้าง พ.ศ. 2523 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2525 ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝน 113,110 ไร่ ในฤดูแล้ง 10,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภคบริโภค ในเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก
การเดินทาง :  เขื่อนลำนางรองอยู่ในเขตบ้านโนนดินแดง ห่างจากอนุสาวรีย์เราสู้ประมาณ 1 กม. ก่อนถึงอนุสาวรีย์จะพบทางแยกเข้าไปทางซ้าย เป็นลักษณะเขื่อนดินฐานคอนกรีต มีถนนลาดยางบนสันเขื่อนเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านตัวอย่างหมู่บ้านพัฒนาหนองตาเยาว์และหนองหว้า ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดน ประมาณ 20 กม.เท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม :371