น้ำตกจันตาแป๊ะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกจันตาแป๊ะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านจันตาแป๊ะ หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการแกดนักท่องเท่ียวอย่างเป็นทางการซึ่งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
การเดินทาง :  การเดินทางมีสองวิธี 1. เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เริ่มต้นการเดินทางที่ บขส.จันทบุรี มีรถโดยสารประจำทางสาย จันทเขลม-จันทบุรี บริการอยู่ ณ บขส.จันทบุรี มาถึงตำบลจันทเขลมระยะทางจาก ม.2 ไปยังบ้านจันตาแป๊ะ หมู่ 8 ระยะทางประมาณ 7 กม. ถึงบริเวณหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าและพันธ์พืชบ้านจันตาแป๊ะ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ 2. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล * มีบริการให้เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถมาสด้า) จากจันทบุรีถึงจันทเขลมให้บริการตลอด 24 ชม.

จำนวนผู้เข้าชม :216