ช่องอานม้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ช่องอานม้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  จุดผ่อนปรนช่องอานม้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045252524
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดผ่อนปรนช่องอานม้า
การเดินทาง :  จุดผ่อนปรนช่องอานม้า การเดินทาง ถนนน้ำยืน - น้ำขุ่น และเดินทางเข้าไปอีกระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :471