น้ำตกสันติสุข

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกสันติสุข
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.เข็กน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ที่บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ ๑ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำตลอดปี ใสสะอาด มีชั้นเดียว แต่เดินชมต้นน้ำได้ยาวเพราะมีลักษณะเป็นตัว Y แล้วไหลรวมกัน
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางเข็กน้อย- ห้วยน้ำขาวระยะทางจากหมู่บ้านเข็กน้อย ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :183