หน้าแรก > ภาคเหนือ > นครสวรรค์ > ไพศาลี > รอบพระพุทธบาทจำลอง
รอบพระพุทธบาทจำลอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอบพระพุทธบาทจำลอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่9 บ้านเขาพระพุทธบาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056009887
latitude :  15.52
longitude :  100.69
รายละเอียด :  รอยพระพุทธบาทที่เมืองเวสาลี ? ไพศาลี แห่งนี้ พระครูนิยุตพัฒนาพร นิมิตว่ามีชาวลับแลบอกว่า มีรอยพระพุทธบาทประทับอยู่บนเนินเขา เขาลูกนี้เมื่อปางก่อนเป็นปราสาท พระสถูปเจดีย์ของเก่าอันสมบูรณ์ กาลเวลาล่วงเลยมาหลายพันปี พระสถูปเจดีย์แห่งนี้ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงมีร่องรอยของ รอยพระพุทธบาทปรากฏประทับอยู่เป็นร่องรอยที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อไว้เป็นที่ระลึก เคารพสักการะบูชาต่อศากยะบุตร ธิดา ในบวรพระพุทธศาสนา ไม่ว่าชาติใด ภาษาใด ของผืนแผ่นดินไทย ไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชา โดยทั่วกัน ชาวบ้านได้เห็นแสง (ฉัพพรรณรังสี) ปรากฏประกายพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ลอยสถิตอยู่จนรุ่งสาง นับว่าเป็นมิ่งมหามงคลของชาวไทย ต่อบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ถูกค้นพบเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 โดย พระครูนิยุตพัฒนาพร (เจ้าอาวาส) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 สมเด็จพระพุฒจารย์ (วัดสระเกศ) เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดพระมณฑป วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เสด็จเป็นองค์ประธาน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นสู่ยอดพระมณฑป
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางหลัก 3330

จำนวนผู้เข้าชม :360