น้ำตกนางนอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกนางนอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-979886
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกนางนอน ในเขต บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ ประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะเป็นภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหายากในท้องถิ่น โดยเฉพาะ ปูแป้ง ที่มีกระดองสีม่วง ลำตัวและขาสีส้ม อาศัยอยู่ตามซอกหินริมห้วย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำซับตามธรรมชาติ
การเดินทาง :  อยู่ในเขต บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยการเดินเท้า ระยะทางจากอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :87