หน้าแรก > ภาคใต้ > นราธิวาส > ระแงะ > บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.บองอ อ.ระแงะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านพระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แด่ประชาชนในพื้นที่ ต.บองอ โดยมีฟาร์มเพาะพันธุ์กล้วยไม้และดอกหน้าวัวของทหารที่ทำการเพาะเลี้ยง เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 นอกจากนี้ยังมีสถานที่รับเสด็จ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ขณะเสด็จเยี่ยมประชาชนด้วย
การเดินทาง :  โดยสารรถยนต์จากตันหยงมัส มายังบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 ระยะทางประมาณ 7 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :338