น้ำตกพรานบา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกพรานบา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.น้ำหนาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :396