ดอยฝรั่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยฝรั่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  เทือกเขาพระบาทระหว่าง หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :740