ถ้ำผาตั้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำผาตั้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.15
longitude :  100.39
รายละเอียด :  อยู่ในพื้นที่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 มีระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ประมาณ 7 กิโลเมตร ภายในถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
การเดินทาง :  รถยนต์หรือจักรยานยนต์ถึงถ้ำผาตั้ง

จำนวนผู้เข้าชม :76