อ่างเขาพระ 2

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเขาพระ 2
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.หนองบัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
การเดินทาง :  เดินทาง ตามถนนหมายเลข 225 ห่างจากที่ทำการ อบต.หนองบัว ไปทางจังวหัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบอ่างเก็บน้ำเขาพระ

จำนวนผู้เข้าชม :149