น้ำตกห้วยเดื่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยเดื่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านห้วยเดื่อ เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ได้สะดวก ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 30 กโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :231