หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > พาน > อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิทธิ์
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิทธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิทธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองพาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เรื่องเดิม จากนายเฮือน มาลา กำนันตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือกราบบังคมทูนเป็นโครงการตามความนำเป็นเร่งด่วนของราษฎร ตามโครงการ พน.3 ลำดับที่ 1 ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอยู่เสมอ และสำหรับพืชไร่ในฤดูแล้ง อันเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของราษฎรอีกทางหนึ่ง ซึ่งสำนักชลประทานที่ 2 ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าสมควรสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2527 นี้ ด้วยงบประมาณขนาดเล็กเพื่อสนองพระราชดำริต่อไป อ่างเก็นน้ำห้วยป่าสึก เป็นอ่างน้ำที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของ ตำบลเมืองพาน เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ในอ่างมีพันธุ์ปลาน้ำจืดมากมาย ช่วงฤดูที่ทางอ่างเก็บน้ำเปิดให้หาปลาได้ เคยมีชาวบ้านสามารถจับปลา ได้ตัวใหญ่หนักกว่า 50 ก.ก. ปัจจุบันอ่างยังต้องมีการพัฒนาฯ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล ดังนั้น บริเวณด้านหน้าอ่างยังไม่ มีการตกแต่งปรับปรุง ยังคงสภาพความสวยงามตามธรรมชาติของเขื่อน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ พักผ่อนล่องเรือตกปลา
การเดินทาง :  อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 743 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 9 ชั่วโมง 32 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 57.3 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 748 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 9 ชั่วโมง 43 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :843