พระบาทสี่รอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระบาทสี่รอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อ้อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง :  จากบ้านแม่อ้อหลวงหมู่11 ไปถึงหนองผา แล้วเดินทางเท้าไปอีก 10 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :859