น้ำตกขนต้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกขนต้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งชื่อน้ำตกตามชื่อขุนเขา ต๊ำมาจากคำว่า ขะต๊ำ ซึ่งหมายถึง กรงจับสัตว์ เป็นน้ำตกที่สวยงาม มี 9 ชั้น ด้วยกัน พื้นที่รอบๆเต็มไปด้วยป่าไม้ และพืชสมุนไพร สัตว์ป่าหลายชนิด เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากตัวเมืองถึงบ้านต๊ำในประมาณ 24 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :108