หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เชียงม่วน > พระธาตุโป่งเกลือ
พระธาตุโป่งเกลือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุโป่งเกลือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๖๐
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.95
longitude :  100.31
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของตำบล ที่ตั้ง จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ถึงทางเข้าพระธาตุ ประมาณ ๘ กิโลเมตร ถนนสายเชียงม่วน ? พะเยา ความงดงามของพระธาตุมีความงดงามจะเห็นเป็นรูปองค์พระเจดีย์ขนาดเล็กล้อมรอบบริเวณพระธาตุ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระอนุรักษ์และสืบทอดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชาในตำบลและบริเวณใกล้เคียง ได้มาสักการะบูชา
การเดินทาง :  ถนนสาย 1291 เชียงม่วน - พะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :70