วัดสะเลียมหวาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสะเลียมหวาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่18 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053980029
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน เป็นวัดที่สวยงาม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งแกะสลักจากไม้สะเลียมหวาน (สะเดาหวาน) เป็นที่เคารพของบุคคลทั่วไป เรียกชื่อตามไม้ที่แกะสลักว่า ?พระเจ้าสะเลียมหวาน? พระเจ้าสะเลียมหวาน เป็นพระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตร สลักจากไม้สะเลียมหวาน (สะเดาหวาน) สูงประมาณ 4 ศอก ซึ่งคาดว่าน่าจะจำลองแบบมาจากพระพุทธปฏิมาของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน มีจารึกเมื่อปี พ.ศ. 2121 กล่าวคือ ขอบจีวรด้านข้างห้อยขนานกับพระเพลาและพระชงฆ์ ชายผายออก ส่วนชายจีวรด้านล่างสั้นกว่าชายสบงเล็กน้อย แต่องค์ของวัดสะเลียมหวานน่าจะสลักขึ้นในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 24
การเดินทาง :  วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 18 บ้านกลาง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :405