ภูรัง (ภูฮัง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูรัง (ภูฮัง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านบาก หมู่ที่ 2 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยังมีจุดชมวิวที่สวยสดงดงามไม่แพ้สถานที่อื่นๆ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :489