วัดบ้านเหล่ากุด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านเหล่ากุด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงอนุรักษ์สืบสานด้านวัฒนธรรมและด้านพระพุทธศาสนา
การเดินทาง :  เส้นทางร้อยเอ็ด ถนนสาย 2387บ้านพิมพิสาร -หนองห้าง

จำนวนผู้เข้าชม :268