วัดจองคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจองคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดจองคำ พระอารามหลวง ถนน ลำปาง-พะเยา ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054 209590
latitude :  18.67
longitude :  99.93
รายละเอียด :  วัดจองคำเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง สถาปัตยกรรมก่อสร้างโดดเด่นเป็นสง่าเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ไม่ปรากฎหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด ตัววิหารชัยภูมิศิลปะแบบไทยใหญ่หลังเดิมถูกรื้อย้ายมาไว้ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ หลังที่เห็นปัจจุบันเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นมาใหม่ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีได้มีการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง วัดจองคำได้รับคัดเลือก ให้เป็น พระอารามหลวง เป็นพระอารามหลวงแห่งใหม่ในจังหวัดลำปาง และเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดลำปาง แต่ละปีนักเรียนปริยัติธรรมสามารถสอบเปรียญธรรมบาลีได้หลายประโยคจนถึง ป.ธ.9 ได้รับพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคหลวงจำนวนมาก เจ้าอาวาสและเจ้าสำนัก ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามว่า "พระราชปริยัติโยดม"
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ ต.บ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ห่างจากตัวจังหวัดลำปางประมาณ 73 กิโลเมตร และอำเภองาว 10 กิโลเมตร วัดจองคำ อำเภองาว

จำนวนผู้เข้าชม :470