หาดปันตัยกูบู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดปันตัยกูบู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านกูบู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.33
longitude :  101.94
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :141