น้ำตกหนานปลิว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกหนานปลิว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.85
longitude :  99.81
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า
การเดินทาง :  ไม่มีรถโดยสารประจำทาง มีถนนไปถึงทางขึ้นซึ่งต้องเดินด้วยเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :460