เขื่อนน้ำอูน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนน้ำอูน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.แร่ อ.พังโคน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.31
longitude :  103.74
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :63