อ่างเก็บน้ำศาลทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำศาลทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นตามพระราชดำริเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 อยู่ในตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ มีความจุประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยพื้นที่เกษตรที่อยู่ใต้อ่างเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมาก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2537 และในบริเวณอ่างศาลทราย ก็ยังมีรีสอร์ทและร้านอาหาร เพื่อเป็นการพักผ่อนสำหรับผู้มาเที่ยว ได้แก่ สันต์ทรายรีสอร์ท และเคียงเมฆ เคียงหมอก รีสอร์ท
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้เส้นทางหมายเลข 3249

จำนวนผู้เข้าชม :416