บ้านบางเจ้าฉ่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านบางเจ้าฉ่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นชุมชนโบราณนับตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นดินแดนแห่งการจักสานของภาคกลาง แต่เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน ได้สร้างรายได้โดยการจักสานไม้ไผ่และหวายเป็นอาชีพหลัก โดยเริ่มแรกมีการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่มาจักสานเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กระบุง ตะกร้า เครื่องมือหาปลา ในปัจจุบันได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทันสมัยมากขึ้น เช่น กระเป๋า ของตกแต่งบ้านจนกลายเป็นที่นิยมและสร้างชื่อเสียงให้กับชาวบ้านบางเจ้าฉ่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมทัศนียภาพและวิถึชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำน้อย
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางสายพหลโยธิน จากกรุงเทพฯ แยกเข้าเส้นทางสายเอเชีย ริมแม่น้ำ เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองไป 18 กิโลเมตร บางเจ้าฉ่า? ตั้ง อยู่ที่หมู่ 8 บ้านยางทอง ตำบลเจ้าฉ่าการเดินทางใช้เส้นทางสาย อ่างทอง-โพธิ์ทอง

จำนวนผู้เข้าชม :439