หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > สามโคก > วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลคลองควาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  025932433
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง พระเดชพระคุณหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระอริยเจ้าผู้เด็ดเดี่ยวอาจหาญในสายกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ท่านได้รับการยกย่องจากท่านพระอาจารย์มั่นว่า ?เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง? อุปนิสัยของท่านเป็นคนตรงไปตรงมา มีปฏิปทายอมหักไม่ยอมงอ ท่านสละทรัพย์และชีวิตเพื่อธรรม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที จงรักภักดีต่อท่านพระอาจารย์มั่นยิ่งกว่าชีวิต ท่านได้รับความไว้วางใจจากท่านพระอาจารย์มั่น ให้เดินทางไปเฝ้าอุปัฏฐากหลวงปู่เสาร์ ซึ่งอาพาธหนักถึงเมืองนครจำปาศักดิ์ประเทศลาว จนกระทั่งหลวงปู่เสาร์มรณภาพ ประวัติ ปฏิปทา คติธรรม ของท่านอาจแตกต่างจากพระกรรมฐานรูปอื่นในแง่ปลีกย่อย ท่านไม่กว้างขว้างเรื่องปริยัติธรรมภายนอก รอบรู้เฉพาะเรื่องจิตตภาวนา อันเป็นธรรมภายใน ท่านปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็ว คำสอนของท่านก็เป็นประเภทปัจเจกะ มุ่งเน้นทางด้านจิตใจเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับท่านมีบารมีธรรมที่บ่มบำเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อนเป็นสิ่งที่ช่วยเกื้อหนุนอยู่อย่างลึกลับ การปฏิบัติของท่านจึงนับว่ารู้ธรรมเร็วในยุคปัจจุบัน
การเดินทาง :  การเดินทาง ต้องเข้าจากถนนวงแหวนตะวันตก ถ้ามาจากตลาดระแหง ก็ให้ขับรถย้อนเข้าหาตัวจังหวัดปทุม จะตัดกับถนนวงแหวนให้เข้าไปขับไปทิศมุงหน้าเข้าอยุธยา ทางเข้าวัดอยู่ติดกับวงแหวนเลย ต้องสังเกตด้านซ้ายมือให้ดี จะมีป้ายบอกทาง ถนนเข้าวัดอยู่ช่วงระหว่างแยกอำเภอสามโคก กับ อำเภอเสนา ถนนเข้าวัดปากทางที่ติดกับวงแหวนเป็นอย่างรูปด้านล่าง ถ้าขับมาเร็วอาจขับเลย

จำนวนผู้เข้าชม :337