เขาหลักไก่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาหลักไก่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต. พญาขัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.64
longitude :  100.09
รายละเอียด :  เขาหลักไก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลพญาขัน เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวตำบลพญาขัน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลพญาขัน ถนนเขาแดง

จำนวนผู้เข้าชม :496