หนองกู่แก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองกู่แก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านด้ายกู่แก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :519