หนองคาแฝก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองคาแฝก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.13 บ้านแก่นนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองคาแฝก มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ อยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ เป็นที่ชาวบ้านใช้อนุรักษ์พันธ์ปลา และประมาณ 1 ปีจะมีการจับปลาที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ตกหนอง"
การเดินทาง :  มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 แยกเข้าบ้านแก่นใต้ไปทางถนนบ้านบุญเรืองติดถนน

จำนวนผู้เข้าชม :724