น้ำตกแม่ลาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแม่ลาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านสามปู หม่ 2 ต.แสนไห
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :726