วัดไก่จ้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไก่จ้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่เกิดหลวงพ่อโต พรมรังษี
การเดินทาง :  ทางรถไฟ-ลงสถานีรถไฟท่าเรือ รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :336