หาดสุชาดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดสุชาดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนกรอกยายชา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นลักษณะหาดชายทะเล บริเวณหาดมีความกว้างไม่มากนัก มีทิวสนเป็นระยะยาวตามชายหาด มีชาวประมงทำประมงอยู่บริเวณชายหาดและมีอาหารทะเลสดๆขายบริเวณริมทางชายหาด มีร้านอาหาร
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :2569