วัดเพชรสุวรรณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเพชรสุวรรณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.บางตะบูนออก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.25
longitude :  99.96
รายละเอียด :  สร้างใน พ.ศ. 2509 มีพระพุทธรูปศิลปะสมัยศรีวิชัย ซึ่งมีลักษณะงดงามมาก ชาวบ้านเลื่อมใส ศรัทธา เรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "หลวงพ่อโชคชัย" มีเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งได้มาจากประเทศจีน แกะสลักด้วยไม้จันท์หอมอายุประมาณ 1,000 ปี เป็นวัตถุโบราณที่ค่าสูงยิ่ง มีโบสถ์เก่าแก่ที่งดงามมาก
การเดินทาง :  จากตัวเมืองเพชรบุรีไปบ้านแหลมระยะทาง 12 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรก่อนถึงปากอ่าว บางตะบูน

จำนวนผู้เข้าชม :360